ผู้บริหาร :

SigveA.H.Martinsen, ผู้จัดการโครงการก่อสร้างระบบพื้นฐาน

 

งานหลัก :

 การจัดการโครงการ, ถนน -  อุโมงค์ - สะพาน - แค้มป์ไฟฟ้า เชี่ยวชาญในการจัดการการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

สังคมการขุดอุโมงค์นอร์เวย์์.

คุณ Martinsen, Sigve A.H. ที่ปรึกษางานวิศวกรรมโยธาโครงสร้างพื้นฐาน และการก่อสร้างใต้ดิน

35 ปีกับประสบการณ์การทำงาน ด้านโครงการก่อสร้างถนนสาธารณะในนอร์เวย์ การจัดการบริหารการก่อสร้างสำหรับโครงการขนาดใหญ่ อุโมงค์ใต้ทะเลในนอร์เวย์ "อุโมงค์ใต้ทะเล The Bømlafjord " 1996-2001 (อ่านบทความ ด้าน อุโมงค์ และ การขุดเจาะอุโมงค์ มีนาคม ปี 2000 คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...)The T-connection; อุโมงค์ใต้ทะเล Karmøy2008-2013. สถานีปลายทาง สำหรับแก๊ส Ferries” 2005 – 2008: Arsvågen - Mortavik (Rogaland) and Halhjem – Sandviksvåg (Hordaland)

โครงการเชื่อมโยงสามเหลี่ยม :

การเชื่อมโยงสามเหลี่ยมที่เชื่อมต่อ 3 เกาะ Bømlo, Stord and Fitjar counties ไปสู่แผ่นดินหลัก, และโครงการขนาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของถนนเลียบชายฝั่งของ E - 39 ระหว่างเมือง Kristiansand และ Trondheim  27 ตุลาคม 1986"สะพาน Sunnhordlandและ อุโมงค์บริษัท AS ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง StordและBømlo, และอนาคตเชื่อมต่อถึง  Sveio. 28 ธันวาคม 2000  ถนนเลียบชายฝั่งใหม่ระหว่างSveioและ Stordเปิดด้วยค่าใช้จ่ายรวมของ 1,852 ล้านNOK (2000)

โครงการ :

การเชื่อมโยงสามเหลี่ยมแทนที่ 4 เส้นทางท่าเรือ ValevågSkjersholmane, Valevåg-Mosterhamn, Sagvåg-Siggjarvåg and Skjersholmane-Utbjoaและสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

อุโมงค์ Bømlafjordtunnel :

ความยาวอุโมงค์ใต้ทะเล 7,860 เมตรจากแผ่นดิน Sveioถึงเกาะ Stordเป็นจุดต่ำสุด 260 เมตรจากระดับน้ำทะเลด้านล่าง ในอุโมงค์มี 3 เลน. ความลาดเอียง 8.5% ค่าใช้จ่าย : NOK 480 ล้าน  รูปภาพที่แสดงการจราจรที่ด้านล่างของอุโมงค์ Bømlafjordที่ระดับน้ำทะเลด้านล่าง 260 เมตรสะพาน Stordabrua Bridge:

สะพานแขวนเหนือช่องแคบ Digernesระหว่าง Digernesบนเกาะ Stordและ Føyno. ความยาวรวม 1,076 เมตร ช่วงหลักจาก 677 เมตร  ความสูงเพื่อให้เรือแล่นผ่านเป็น 18 เมตร.ค่าใช้จ่าย : NOK 433 ล้านสะพาน BømlabruBridge :

สะพานแขวนเหนือช่องแคบSpissøy Strait ระหว่าง NautøyและSpissøyในความยาวรวม 990 เมตรช่วงหลักของ 577 เมตร ความสูงเพื่อให้เรือเล่นผ่านเป็น 36 เมตร. ค่าใช้จ่าย : NOK 336 ล้าน

อุโมงค์ Digernes Tunnel :

อุโมงค์ Digernes - เรียกว่าอุโมงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ยังทำหน้าที่เป็นท่า เมื่อคุณกำลังออกมาจาก Stordabruaค่าใช้จ่าย : NOK 36 ล้าน

ถนนใหม่ :

มีจำนวน 21.5 กม.ในโครงการ. ที่นี่มีทางเดินเท้าและช่องทางการขี่จักรยานระหว่าง Bømloและ Stord

 

สะพาน SpissøyBridge :

สะพานต่ำข้าม Gassasundจาก Spissøyถึง Klungervikaใน Bømloความยาวระยะทาง 350 เมตร และรวบรวมระยะทางของถนน 11.3 กม. ความสูงเพื่อให้เรือแล่นผ่านเป็น 7 เมตร ค่าใช้จ่าย : NOK 46 ล้าน

การก่อสร้างถนน :

ค่าใช้จ่าย : NOK 325 ล้าน ค่าใช้จ่ายของลูกค้า : NOK 172 ล้าน

Tollbooth :

Toll plaza ในพื้นที่เกาะ Føyno.มี 3 ช่องทางในการขับรถเพื่อมุ่งตรงไปยัง Toll plaza ในแต่ละการควบคุม. ค่าใช้จ่ายโครงการรวม NOK 1.852 ล้าน (300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

วิดีโอ ผลงานต่าง ๆ :

T-Connections

Triangle Link

Halhjem-Sandvikvåg Gassferry terminal:

Midtfjellet Vindkraft